Política de privacitat

Advertència menor d’edat

Els majors de tretze anys podran registrar-se a PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares o tutors.

En el cas dels menors de tretze anys es requereix el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.

En cap cas es demanaran del menor d’edat dades relatives a la situació professional, econòmica o a la intimitat dels altres membres de la família, sense el consentiment d’aquests.

Si ets menor de tretze anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares no has de registrar com a usuari.

La teva privacitat i els teus drets es respecten en aquesta web

En aquest web es respecten i cuiden les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.

 • No sol·licitem informació personal a menys que realment sigui necessària per prestar-te els serveis que ens demanis.
 • Mai compartim informació personal amb ningú, excepte per complir amb la llei o en cas que compti amb el teu autorització expressa.
 • Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent a l’expressada en aquesta política de privacitat.

Cal advertir que aquesta política de privacitat podria variar en funció d’exigències legislatives o d’autoregulació, per la qual cosa s’aconsella als usuaris que la visitin periòdicament. És aplicable en cas que els usuaris decideixin emplenar algun formulari de qualsevol dels seus formularis de contacte on es demanin dades de caràcter personal.

PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. ha adequat aquesta web a les exigències de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), i al Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, conegut com el Reglament de desenvolupament de la LOPD. Compleix també amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques (RGPD), així com amb la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE o LSSI).

Responsable del tractament de les teves dades personals

Identitat del Responsable: PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L.

Nom comercial:  PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L.

                        NIF/CIF:

                        Direcció: Pol. Ind. La Riera C/industria nave 4-6.
43762 La Riera de Gaia TARRAGONA(Spain)

                        Correu electrònic: [email protected]

                        Activitat: Suministre de pintures.

                        Inscrita al Registre Mercantil:

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades abans esmentat, les dades personals que ens arribin a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades de “Usuaris de la web i subscriptors”.

Per al tractament de dades dels usuaris implement totes les mesures tècniques i organitzatives de seguretat establertes en la legislació vigent.

En el tractament de les teves dades personals, aplicarem els següents principis que s’ajusten a les exigències del nou reglament europeu de protecció de dades:

 • Principi de licitud, lleialtat i transparència: Sempre anem a requerir el teu consentiment per al tractament de les teves dades personals per a un o diversos fins específics que et informarem prèviament amb absoluta transparència.
 • Principi de minimització de dades: Només anem a sol·licitar dades estrictament necessàries en relació amb els fins per als quals els requerim. Els mínims possibles.
 • Principi de limitació del termini de conservació: les dades seran mantinguts durant no més temps del necessari per als fins del tractament, en funció a la finalitat, t’informarem del termini de conservació corresponent, en el cas de subscripcions, periòdicament revisarem les llistes i eliminarem aquells registres inactius durant un temps considerable.
 • Principi d’integritat i confidencialitat: Les teves dades seran tractades de tal manera que es garanteixi una seguretat adequada de les dades personals i es garanteixi confidencialitat. Has de saber que prenc totes les precaucions necessàries per evitar l’accés no autoritzat o ús indegut de les dades dels meus usuaris per part de tercers.

Com s’obtenen dades personals en aquesta web:

Les dades personals que tractem en PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. procedeixen de:

 • Formularis de contacte
 • Formulari de subscripció

¿Quins són els teus drets quan em facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L .

Les persones interessades tenen dret a:

 • Sol·licitar l’accés a les dades personals relatives a l’interessat
 • Sol·licitar la seva rectificació o supressió
 • Sol·licitar la limitació del seu tractament
 • Oposar-se al tractament
 • Sol·licitar la portabilitat de les dades.

Els interessats podran accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. També podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Els interessats també tindran dret a la tutela judicial efectiva i a presentar una reclamació davant l’autoritat de control, en aquest cas, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, si consideren que el tractament de dades personals que el concerneixen infringeix el Reglament.

¿Amb quina finalitat tracto teves dades personals?

Quan un usuari es connecta amb aquesta web per exemple per enviar un correu al titular, o subscriure està facilitant informació de caràcter personal de la qual és responsable PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. Aquesta informació pot incloure dades de caràcter personal com poden ser la teva adreça IP, nom, adreça física, adreça de correu electrònic, número de telèfon, i una altra informació. En facilitar aquesta informació, l’usuari dóna el seu consentiment perquè la seva informació sigui recopilada, utilitzada, gestionada i emmagatzemada per PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L., només com es descriu en l’Avís Legal i en la present Política de Privacitat.

En PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. existeixen diferents sistemes de captura d’informació personal i tracte la informació que em faciliten les persones interessades amb el següent cap per cada sistema de captura (formularis):

1.- Formulari de contacte: Sol·licito les següents dades personals: nom, email, telèfon, assumpte, missatge. Per respondre als requeriments dels usuaris de PLASTICS ANDREU-INJECTATS, SL. Per exemple, podem utilitzar aquestes dades per respondre la teva sol·licitud i donar resposta als dubtes, queixes, comentaris o inquietuds que pugui tenir relatives a la informació inclosa a la web, els serveis que es presten a través del web, el tractament de les seves dades personals, qüestions referents als textos legals inclosos a la web, així com qualssevol altres consultes que pugui tenir i que no estiguin subjectes a les condicions de contractació. Et informo que les dades que em facilites estaran ubicats en els servidors de ONLINE SAS, proveïdor de hosting de PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. dins de la UE.

2.- Bloc de subscripció: En aquest cas, sol·licito les següents dades personals: nom, e-mail per gestionar la llista de subscripcions, enviar butlletins, promocions i ofertes especials, facilitades per l’usuari en realitzar la subscripció. Dins del web hi ha diversos formularis per activar la subscripció. Els butlletins electrònics o newsletter estan gestionats per PLASTICS ANDREU-INJECTATS, SL. En utilitzar els serveis d’aquesta plataforma per a la realització de campanyes de màrqueting per correu electrònic, gestió de subscripcions i enviament de butlletins, has de saber que té els seus servidors allotjats a AMAZON , dins de la UE. En realitzar una subscripció, acceptes i consents que les teves dades siguin emmagatzemades per aquesta plataforma, per tal de gestionar l’enviament dels butlletins corresponents.

Existeixen altres finalitats per la que tracto les teves dades personals:

 • Per garantir el compliment de les condicions d’ús i la llei aplicable. Això pot incloure el desenvolupament d’eines i algoritmes que ajuden a aquesta web a garantir la confidencialitat de les dades personals que recull.
 • Per donar suport i millorar els serveis que ofereix aquesta web.
 • També es recullen altres dades no identificatives que s’obtenen mitjançant algunes galetes que es descarreguen a l’ordinador de l’usuari quan navega en aquesta web que detallo en la política de cookies.
 • Per gestionar les xarxes socials. PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials de les pàgines oficials de PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. es regirà per aquest apartat. Així com per aquelles condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l’usuari de PLASTICS ANDREU-INJECTATS, SL. Tractarà les seves dades amb les finalitats d’administrar correctament la seva presència a la xarxa social, informant d’activitats, productes o serveis de PLASTICS ANDREU-INJECTATS, SL. Així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les xarxes socials permeten. En cap cas utilitzarem els perfils de seguidors en xarxes socials per enviar publicitat de manera individual.

D’acord amb el que estableix el reglament general de protecció de dades europeu (RGPD) 2016/679, PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. amb domicili a Pol. Ind. La Riera C / indústria nau 4-6. 43762 La Riera de Gaià TARRAGONA (Spain), és responsable del tractament de les dades corresponents a Usuaris de la web i subscriptors.

PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. no ven, lloga ni cedeix dades de caràcter personal que puguin identificar a l’usuari, ni ho farà en el futur, a tercers sense el consentiment previ. No obstant això, en alguns casos es poden realitzar col·laboracions amb altres professionals, en aquests casos, es requerirà consentiment als usuaris informant sobre la identitat del col·laborador i la finalitat de la col·laboració. Sempre es realitzarà amb els més estrictes estàndards de seguretat.

Legitimació per al tractament de les teves dades

La base legal per al tractament de les seves dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

Categoría de dades

Les categories de dades que es tracten són:

– Dades identificatives, concretament, nom i correu electrònic.

– Nom de l’empresa i el teu càrrec a la mateixa.

No es tracten categories de dades especialment protegides.

¿Per quant de temps conservaré les teves dades?

Les dades personals es conservaran seguint el següent criteri:

Fins que no se sol·liciti la seva supressió per l’interessat.

¿A què destinataris es comunicaran les vostres dades?

Moltes eines que utilitzo per gestionar les teves dades són contractats per tercers.

Per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de l’activitat, PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L., comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Les dades es comunicaran a les següents empreses per prestar serveis estrictament necessaris per al desenvolupament de la seva activitat, PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L., comparteix dades amb els següents prestadors sota les seves corresponents condicions de privacitat.

Hosting: ONLINE SAS, amb domicili a, 8 rue de la ville l’Evêque – 75008 Paris, FRANCE.

Més informació a https://www.online.net/cgv-en.pdf ONLINE SAS, tracta les dades amb la finalidad de realitzar el seus serveis de hosting a PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L..

Plataforma web: WordPress.org amb desenvolupament a mida per KLEVER.

Email marketing: KLEVERMAIL utilitza els servidors de AMAZON SES a Irlanda, Més informació: https://aws.amazon.com/es/ses/faqs/#General

KLEVERMAIL tracta les dades amb la finalitat de realitzar els seus serveis gestió d’email màrqueting a PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L ..

Google Analytics: un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware l’oficina principal a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). Google Analytics utilitza “cookies”, que són arxius de text ubicats al teu ordinador, per ajudar a garridofreshmentoring.com a analitzar l’ús que fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de garridofreshmentoring.com (incloent la teva adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units.

Navegació

En navegar per PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L.SERVEIS.COM es poden recollir dades no identificables, que poden incloure, adreces IP, ubicació geogràfica (aproximadament), un registre de com s’utilitzen els serveis i llocs, i altres dades que no poden ser utilitzats per identificar l’usuari. Entre les dades no identificatives estan també els relacionats als teus hàbits de navegació a través de serveis de tercers. Aquesta web utilitza els com a servei d’anàlisi de tercers: a Google Analytics.

Utilitzem aquesta informació per analitzar tendències, administrar el lloc, rastrejar els moviments dels usuaris al voltant del lloc i per recopilar informació demogràfica sobre la nostra base d’usuaris en el seu conjunt.

Secret i seguretat de les dades

PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. es compromet a l’ús i tractament de les dades incloses personals dels usuaris, respectant la seva confidencialitat ia utilitzar-los d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua , tractament o accés no autoritzat (Com els protocols Https que utilitzem), de conformitat amb el que estableix la normativa vigent de protecció de dades.

PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. no pot garantir l’absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a ells per part de tercers.

Exactitud i veracitat de les dades

Com a usuari, ets l’únic responsable de la veracitat i correcció de les dades que facis arribar a PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. exonerant a PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L de qualsevol responsabilitat referent a això. Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l’exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L’usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de contacte o subscripció.

Acceptació i consentiment

L’usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament dels mateixos per part de PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L en la forma i per a les finalitats indicades en aquesta política de privacitat.

Canvis en la política de privacitat

PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D’acord amb la LSSICE, PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. no realitza pràctiques de SPAM, pel que no envia correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l’usuari. En conseqüència, a cada un dels formularis que hi ha hagut a la web, l’usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per rebre el butlletí, amb independència de la informació comercial puntualment sol·licitada.

D’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic, PLASTICS ANDREU-INJECTATS, S.L. es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Dubtes o consultes sobre aquesta política o els teus drets

Si tens alguna pregunta o comentari sobre aquesta política, o si tens alguna inquietud sobre la manera com s’ha pogut gestionar alguna informació personal que m’hagis proporcionat, pots contactar-me per correu postal o correu electrònic a: [email protected]