Projectes

Una idea es el principi d’un projecte i molt dels projectes per arribar a fabricar una peça de plàstic, es poden desenvolupar per complet a Mecanitzats Utillatges i Motlles S.L hi ha Plàstics Andreu Injectats S.L empreses col·laboradores. En aquest apartat ensenyarem alguns exemples, que anem desenvolupant.

Desglossament del projecte:

MECANITZATS UTILLATGES I MOTLLES S.L
1. Idea y presentació del projecte
2. Anàlisis, estudi de la possible peça i del material plàstic, segons les necessitats tècniques que requereix la peça
3. Anàlisis i estudi del motlle segons la producció prevista
4. Pressupost del motlle i de la peça de plàstic
5. Fabricació d’una mostra prototip amb sinteritzat laser
6. Disseny 2D o 3D del motlle i de la peça
7. Fabricació del Motlle
8. Comprovació del correcte funcionament del motlle i fabricació de les primeres mostres
9. Homologació de la peça
10. Entrega del motlle

SI EL CLIENT HO DESITJA A PLÀSTICS ANDREU INJECTATS S.L

11. Fabricació de peces en sèrie
12. Comprovació del procés productiu segons norma ISO 9001:2008
13. Muntatge o manipulació del producte fabricat
14. Servei d’emmagatzematge
15. Entrega del producte final
16. Manteniment del motlle durant la seva vida útil